آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

جستجوی آنلاین محصولات در کاتالوگ لگراند (جستجوی Keyword یا Part Number)
Legrand

محصولات پسیو لگراند (84)

محصولات

استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جهت خنک کردن سرورها
استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جهت خنک کردن سرورها
استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جهت خنک کردن سرورها
استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک
استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک
استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک
یکی از بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
یکی از بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
یکی از بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
رنگبندی در پریزهای LCS2
رنگبندی در پریزهای LCS2
رنگبندی در پریزهای LCS2
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
تکنولوژی MTP لگراند
تکنولوژی MTP لگراند
تکنولوژی MTP لگراند
کیستون LCS3 لگراند
کیستون LCS3 لگراند
کیستون LCS3 لگراند
صفحه1 از7
بالا