آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

محصولات

سوئیچ اورجینال سیسکو
سوئیچ اورجینال سیسکو
سوئیچ اورجینال سیسکو
استاندارد کابل کشی در ساختمان های تجاری-اداری
استاندارد کابل کشی در ساختمان های تجاری-اداری
استاندارد کابل کشی در ساختمان های تجاری-اداری
سیستم های حفاظتی دیتاسنتر
سیستم های حفاظتی دیتاسنتر
سیستم های حفاظتی دیتاسنتر
توزیع برق دیتاسنتر
توزیع برق دیتاسنتر
توزیع برق دیتاسنتر
پیش بینی نیازهای دیتاسنتر
پیش بینی نیازهای دیتاسنتر
پیش بینی نیازهای دیتاسنتر
ساختار ماژولار دیتاسنتر لگراند
ساختار ماژولار دیتاسنتر لگراند
ساختار ماژولار دیتاسنتر لگراند
ساختار LCS2 دیتاسنتر لگراند
ساختار LCS2 دیتاسنتر لگراند
ساختار LCS2 دیتاسنتر لگراند
سیستم برق اضطراری دیتاسنتر لگراند
سیستم برق اضطراری دیتاسنتر لگراند
سیستم برق اضطراری دیتاسنتر لگراند
سیستم Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Free Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Free Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Free Cooling دیتاسنتر لگراند
اثرات زیست محیطی دیتاسنتر
اثرات زیست محیطی دیتاسنتر
اثرات زیست محیطی دیتاسنتر
راه حل دیتاسنتر لگراند
راه حل دیتاسنتر لگراند
راه حل دیتاسنتر لگراند
بالا