آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

محصولات

کیستون شبکه Cat7 نگزنس
کیستون شبکه Cat7 نگزنس
کیستون شبکه Cat7 نگزنس
کسیتون Cat6A سری Ultim
کسیتون Cat6A سری Ultim
کسیتون Cat6A سری Ultim
کیستون شبکه Cat6A با پوشش فلزی
کیستون شبکه Cat6A با پوشش فلزی
کیستون شبکه Cat6A با پوشش فلزی
کیستون شبکه Cat6UTP نگزنس
کیستون شبکه Cat6UTP نگزنس
کیستون شبکه Cat6UTP نگزنس
بالا