آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

محصولات

پچ کوردهای Cat7 نگزنس
پچ کوردهای Cat7 نگزنس
پچ کوردهای Cat7 نگزنس
پچ کوردهای Cat6A سری Ultim نگزنس
پچ کوردهای Cat6A سری Ultim نگزنس
پچ کوردهای Cat6A سری Ultim نگزنس
پچ کوردهای Cat6A-10G نگزنس
پچ کوردهای Cat6A-10G نگزنس
پچ کوردهای Cat6A-10G نگزنس
پچ کوردهای Cat6UTP نگزنس
پچ کوردهای Cat6UTP نگزنس
پچ کوردهای Cat6UTP نگزنس
بالا