آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 88000323

محصولات

پیگ تیل فیبرنوری نگزنس
پیگ تیل فیبرنوری نگزنس
پیگ تیل فیبرنوری نگزنس
سینی محافظ اتصال حرارتی نگزنس
سینی محافظ اتصال حرارتی نگزنس
سینی محافظ اتصال حرارتی نگزنس
آداپتور فیبرنوری نگزنس
آداپتور فیبرنوری نگزنس
آداپتور فیبرنوری نگزنس
پچ پنل فیبر نوری نگزنس
پچ پنل فیبر نوری نگزنس
پچ پنل فیبر نوری نگزنس
بالا