آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

تجهیزات نگزنس Nexans (23)

محصولات

پیگ تیل فیبرنوری نگزنس
پیگ تیل فیبرنوری نگزنس
پیگ تیل فیبرنوری نگزنس
سینی محافظ اتصال حرارتی نگزنس
سینی محافظ اتصال حرارتی نگزنس
سینی محافظ اتصال حرارتی نگزنس
آداپتور فیبرنوری نگزنس
آداپتور فیبرنوری نگزنس
آداپتور فیبرنوری نگزنس
پچ پنل فیبر نوری نگزنس
پچ پنل فیبر نوری نگزنس
پچ پنل فیبر نوری نگزنس
فیبر 24 رشته سینگل مود نگزنس
فیبر 24 رشته سینگل مود نگزنس
فیبر 24 رشته سینگل مود نگزنس
فیبر12 رشته سینگل مود نگزنس
فیبر12 رشته سینگل مود نگزنس
فیبر12 رشته سینگل مود نگزنس
فیبر 12 رشته مالتی مود OM2 نگزنس
فیبر 12 رشته مالتی مود OM2 نگزنس
فیبر 12 رشته مالتی مود OM2 نگزنس
فیبر 24 رشته مالتی مود OM3 نگزنس
فیبر 24 رشته مالتی مود OM3 نگزنس
فیبر 24 رشته مالتی مود OM3 نگزنس
فیبر 12 رشته مالتی مود OM3 نگزنس
فیبر 12 رشته مالتی مود OM3 نگزنس
فیبر 12 رشته مالتی مود OM3 نگزنس
ابزار پانچ کیستون نگزنس
ابزار پانچ کیستون نگزنس
ابزار پانچ کیستون نگزنس
صفحه مدیریت کابل نگزنس
صفحه مدیریت کابل نگزنس
صفحه مدیریت کابل نگزنس
پچ پنل نگزنس
پچ پنل نگزنس
پچ پنل نگزنس
صفحه1 از2
بالا