آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

تجهیزات هلوکیبل آلمان (79)

محصولات

کابل اعلام حریق 1.5*2 و 1.5*3 هلوکیبل
کابل اعلام حریق 1.5*2 و 1.5*3 هلوکیبل
کابل اعلام حریق 1.5*2 و 1.5*3 هلوکیبل
کابل THERMOCOUPLE TypeK
کابل THERMOCOUPLE TypeK
کابل THERMOCOUPLE TypeK
کابل مدل Type B flexible با روکش FRNC هلوکیبل
کابل مدل Type B flexible با روکش FRNC هلوکیبل
کابل مدل Type B flexible با روکش FRNC هلوکیبل
کابل مدل Type B flexible با روکش PVC هلوکیبل
کابل مدل Type B flexible با روکش PVC هلوکیبل
کابل مدل Type B flexible با روکش PVC هلوکیبل
کابل مدل TypeA fixed installed + robust هلوکیبل
کابل مدل TypeA fixed installed + robust هلوکیبل
کابل مدل TypeA fixed installed + robust هلوکیبل
پچ کورد Cat6SFTP هلوکیبل
پچ کورد Cat6SFTP هلوکیبل
پچ کورد Cat6SFTP هلوکیبل
کابل E-BUS مدل KH-BUS با روکش PVC+FRNC هلوکیبل
کابل E-BUS مدل KH-BUS با روکش PVC+FRNC هلوکیبل
کابل E-BUS مدل KH-BUS با روکش PVC+FRNC هلوکیبل
کابل E-BUS DIRECT BURIAL هلوکیبل
کابل E-BUS DIRECT BURIAL هلوکیبل
کابل E-BUS DIRECT BURIAL هلوکیبل
کابل E-BUS با روکش PVC+FRNC
کابل E-BUS با روکش PVC+FRNC
کابل E-BUS با روکش PVC+FRNC
کابل E-BUS با روکش PVC
کابل E-BUS با روکش PVC
کابل E-BUS با روکش PVC
کابل مدل direct Burial هلوکیبل
کابل مدل direct Burial هلوکیبل
کابل مدل direct Burial هلوکیبل
کابل مدل fixed 105C هلوکیبل
کابل مدل fixed 105C هلوکیبل
کابل مدل fixed 105C هلوکیبل
صفحه1 از7
بالا